Kолела за дома и офиса
       Kолела за индустрията
       Kолела за хранително-вкусовата промишленост
       Kолела за сметосъбиране
       Kолела с повишена товароносимост
       Ролки и колела за палето-повдигащи колички
       Колела
       Машини и съоръжения
       Транспортни колички
       Консумативи за текстила
       Стелажи
       Медицинско оборудване
       Колела с общо предназначение
       NOVO NOVO

22/02/2012г.
Товароносимост

Колелата се претоварват вследствие на удари и при движение по неравни повърхности. Трябва да се има предвид, че при привеждане в движение под товар, губят за кратко и сцепление с повърхността. За да изчисли правилно товароносимостта, при избор на колело, трябва да се отчете, че само три от четири колелета поемат целия товар. Резервите за защита от претоварване се изчисляват по следната формула : собственото тегло на уреда плюс натоварването делено на три. В каталога за всяко колело товароносимостта е зададена при динамично и статично натоварване.
© 2008 ДОБРУДЖА КИТ АД, дизайн: BGArea
Can't connect to localhost: $!