Bulgarian English German Romanian Russian Turkish
Home
ПРОЦЕДУРА " ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от dkit   
Сряда, 06 Юли 2022 15:48

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с провеждането на процедура «Избор с публична покана» за определяне на изпълнител в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.098-0001-C01 – Повишаване на производствения капацитет на „Добруджа-КИТ“ АД, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”,  

 

представяме тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с „публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за нишкова ерозия – 1 брой“

 

Пакетът с тръжни документи може да бъде открит на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/422ee1ca-0ab9-43d7-942a-a206590b018b

 

 

Последно променен на Сряда, 06 Юли 2022 15:50
 
ПРОЕКТ МАШИНА НИШКОВА ЕРОЗИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от dkit   
Понеделник, 20 Юни 2022 00:00
v prilojenie 2.22.1 info 2022  
 3  
Последно променен на Сряда, 06 Юли 2022 15:30
 

 

The Place To Be ....


 

 

 
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELCOME TO THE DOBRUDZHA KIT PRODUCT WORLD !

NEW IDEAS  AND CREATING INNOVATIVE TECHNOLOGY  ! WE HOPE YOU WILL APPRECIATE IT ...

 

ДОБРУДЖА КИТ - винаги близо до клиентите си: 

 

Ние се възприемаме не като производител, който произвежда и продава стоки, а и като партньор, предлагащ услуги.

Затова близостта и гъвкавостта за нас са важна основа за партньорска и безпроблемна съвместна работа с всички

наши клиенти. Чрез интензивен личен контакт: телефон, мейл или в личен разговор на място ние намираме винаги

правилния път за бързо решаване на проблема Ви. Непрекъснато се запознаваме с желанията на клиентите  и можем

да реагираме бързо и целенасочено с подходящи оферти.


Многообразие :

Произвеждаме колела над 1000 варианта: мебелни, за дома и бита, универсални, за сметосъбиране,

за хранително - вкусовата промишленост,  за индустрията и  с повишена товароносимост.

Тъй като всяко колело се създава за специфична цел и често за определен клиент, ние  се интересуваме и за това,

какво изисква практиката "навън".  Ако резултатът от тази плодотворна съвместна работа накрая е завършен продукт,

който радва всички  клиенти, това означава, че сме създали перфектния продукт.

Иновации :

Функционалност и дизайн - това е стандарта на Добруджа КИТ . 

Зад многото отлични решения стои работата  на мотивиран и опитен екип от  инженери и дизайнери, които създават

незаменими продукти : от първата идея до разпространението на пазара на крайния продукт,

както чрез перфектната си функция, така и чрез хармоничния си вид.

Качество:

Мениджмънтът за качество за нас е традиция.

Оптималното съчетаване на компонентите при въвеждане в експлоатация е в съответствие 

с влиянието на околната среда, повърхностите и препятствията, електропродимостта, химичните натоварвания,

съпротивлението на колелото, неговото контактно поведение и управление за задвижване.

Избор на колело :

Изборът на подходящото колело е процес, при които трябва да се вземат предвид индивидуалните качества,

от които е  съставено всяко колело и предназначението му.

От изключителна важност е да се определи неговата функция, качество и дизайн.

Различния материал, различните лагери, многообразието на размерите са индивидуалните качества на всяко колело,

които трябва да се съблюдават и отчитат спрямо влиянието на околната среда, триенето, товароносимостта,

начин на използване.

Товароносимост:

Повърхностите, по които се търкалят колелата, на практика никога не са  равни.

Винаги ще има неравности, прагове на врати, шини, дупки или общо казано препятствия, които трябва да се преодоляват.

При среща с тях колелата губят непрекъснато за кратко сцепление с  пода, понасят удари  и като се има  предвид,

че само ТРИ от монтираните колела поемат целия товар,   много лесно могат да бъдат претоварени.

ЗАПОМНЕТЕ: Независимо колко колела сте монтирали на Вашето съоръжение само ТРИ от тях ще поемат целия товар.

Затова при определяне на товароносимоста трябва да се придържате към следната формула:

СОБСТВЕНОТО ТЕГЛО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ПЛЮС НАТОВАРВАНЕТО ДЕЛЕНО НА ТРИ.

Ако по този начин определите товаримостта, която Ви е необходима, Вашите колела ще бъдат дълго време в експлоатация.

Указаните в този каталог товароносимости са пределни.

Не е допустимо претоварването с повече от 10 %.

В каталога за всяко колело товароносимостта е зададена при динамично и статично натоварване.

 

struktura